Pamětní deska na věži kostela sv. Mikuláše v Chebu. Naše jméno je ve třetím řádku odshora uprostřed.