Historie PKMC

Již od roku 2000 stoupáme k úspěchu

POKRAČUJTE NÍŽE

Naše rodová tradice nás zavazuje k respektování následujících hodnot: poctivosti, serióznosti a spolehlivosti. Součástí rodové tradice je rovněž mecenášství (více informací).

Podnikatelský subjekt Miroslav Pavlák - Krasensko Management Consultancy byl založen v roce 2000 jako poradenské středisko pro přípravu a implementaci podnikatelských a regionálních rozvojových projektů spolufinancovaných z Předvstupních a Strukturálních fondů EU.

Zakladatelská listina rodinného podniku
Miroslav Pavlák - Krasensko Management Consultancy.
Živnostenský list z roku 2000.
Počátky našeho podnikání byly velice skromné, neboť jsme začínali v garáži. V průběhu let firma postupně rozšiřovala nabídku svých služeb za účelem flexibilního vykrývání skulin na trhu. Z hospodářské krize jsme díky zvolení správného portfolia našich aktivit vyšli finančně posíleni.


Portfolio podnikatelských aktivitFiremní logo bylo vytvořeno spojením rodového erbu po meči a po přeslici. K aliančnímu spojení erbů došlo v roce 1963 v Karlových Varech na základě svatební smlouvy mezi Miroslavem Pavlákem a Eleonorou Filomenou Annou Peiskerovou. V roce 1979 mě můj strýc Adolf III. Jan Kajetán Peisker přijal k erbu Peiskerů a vyslovil souhlas k užívaní aliančního erbu jako erbu rodového pro mě a mé legitimní potomky. Tento soukromoprávní akt vytvořil předpoklady pro pozdější užívání erbu jakožto loga, k čemuž došlo v roce 2000.Níže zobrazené firemní logo se užívá na firemním razítku.