Já v rozhovoru s Jeho Milostí Velmistrem Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou Jiřím Kopejskem dne 11. 12. 2010.
Jeho Milost vyslovila souhlas se vznikem Rodového náboženského bratrstva mirošovské větve Pavláků.